طرح خورشید

کرک و ابریشم، لچک ترنج، 4طیف آبی

ابعاد: 4x3
تعداد رج : 85 رج
تعداد صدتایی: 36 صدتایی
تعداد رنگ: 50
جنس: کرک و ابریشم
نوع طرح: لچک ترنج
رنگ زمینه: 4طیف آبی
رنگ حاشیه: آبی سیر
محل بافت: اصفهان کارگاه قالیبافی حقیقی

سفارش