طرح سینی

کرک و ابریشم، لچک ترنج، لاکی

ابعاد: 4x3
تعداد رج : 60 رج
تعداد صدتایی: 27 صدتایی
تعداد رنگ: 30
جنس: کرک و ابریشم
نوع طرح: لچک ترنج
رنگ زمینه: لاکی
رنگ حاشیه: آبی سیر
محل بافت: اصفهان کارگاه قالیبافی حقیقی

سفارش