طرح زهرا

کرک و ابریشم، لچک ترنج گل و مرغ، نخودی

ابعاد: 5,5x4
تعداد رج : 65 رج
تعداد صدتایی: 40 صدتایی
تعداد رنگ: 35
جنس: کرک و ابریشم
نوع طرح: لچک ترنج گل و مرغ
رنگ زمینه: نخودی
رنگ حاشیه: مسی
محل بافت: اصفهان کارگاه قالیبافی حقیقی

سفارش