طرح علوی

کرک و ابریشم، لچک ترنج، یاسی

ابعاد: 5,5x4
تعداد رج : 65 رج
تعداد صدتایی: 40 صدتایی
تعداد رنگ: 30
جنس: کرک و ابریشم
نوع طرح: لچک ترنج
رنگ زمینه: یاسی
رنگ حاشیه: آبی سیر
محل بافت: اصفهان کارگاه قالیبافی حقیقی

سفارش