طرح دقیانوس

کرک و ابریشم، لچک ترنج، کرم

ابعاد: 2x3
تعداد رج : 60 رج
تعداد صدتایی: 17 صدتایی
تعداد رنگ: 25
جنس: کرک و ابریشم
نوع طرح: لچک ترنج
رنگ زمینه: کرم
رنگ حاشیه: روناسی
محل بافت: اصفهان کارگاه قالیبافی حقیقی

سفارش