استاد حاج مهدی خان صفدرزاده حقیقی

استاد حاج مهدی خان صفدرزاده حقیقی . فرزند صفدرخان در سال1270ش در خانواده ای مذهبی و هنردوست  چشم به جهان گشود . حاج مهدی خان صفدرزاده حقیقی  پس از گذراندن دوران کودکی از سن 12 سالگی پا به کارگاه قالیبافی و عرصه هنر گذاشت و این هنر ارزشمند را نزد اساتیدی همچون استاد عبدالصمد اسلمی، استاد عبدالمطلب شورشی و استاد عبدالرحیم خان شورشی فرا گرفت. وی در 18 سالگی به استاد مهدی خان صفدرزاده حقیقی شهرت یافت و با استعداد درخشانی که در فراگیری و بافت فرش از خود نشان داد، به سرعت پله های ترقی را در زمینة بافت فرش پیمود  به گونه ای که در سال 1318ش «استاد مهدی خان» به عنوان یکی از بزرگان صنعت فرش شهرت بسیار یافت وی همچنین به طور خاص در رنگرزی گیاهی پشم و ابریشم تخصص داشتند.

حاج مهدی خان صفدرزاده حقیقی در ابتدای کار با برپا کردن چند دستگاه قالی در منزل خویش به اتفاق اعضای خانواده به بافت قالی مشغول گردید و پس از مدتی با احداث کارگاه قالیبافی در خیابان تلفن خانه در اصفهان و به کارگیری بافندة مرد، به بسط حرفة خویش پرداخت. از همان ابتدای کار بازرگانان بنام فرش همچون عبدالرحیم امامی و حقایق با استاد حاج مهدی خان آشنا شده و کلیة سفارشات خویش را از کارگاه وی تأمین می کردند که این امر تأثیر بسزایی در توسعة فعالیت استاد حاج مهدی خان صفدرزاده حقیقی گذاشت. از مشخصه های بارز فرش های ایشان که نزد تجار داخلی و خارجی شناخته شده بود، استفاده از رنگ های گیاهی بود که وی در فرش های خویش مورد استفاده قرار می داد. حدود سال 1305 به دعوت صلیب سرخ بین المللی و کنسول فرانسه در اصفهان اقدام به احداث کارگاهی جهت آموزش قالیبافی به اقلیت کلیمی ساکن اصفهان واقع در میدان نقش جهان نمود که بسیاری از تجار فرش خیابان فردوسی تهران از کارآموزان این کارگاه بوده اند. استاد حاج مهدی خان در راستای ارتقای طرح نقشه های فرش با استادان بنام نقاشی همچون مصورالملکی و غلامرضا فرشچیان و مینیاتوریست معروف استاد حاج میرزا آقا امامی در ارتباط بود. وی انسانی والا و فروتن بود. هیچگاه فرش های خود را به نام خود نمی-بافت و در انجام کارهای خیر و کمک به کارگران کارگاهش به صورت مخفیانه شرکت می کرد. از اثار برجسته ایشان میتوان به قالی افشان امامی و قالی دقیانوس اشاره کرد.

استاد حاج مهدی خان صفدرزاده حقیقی در 10 مرداد 1347ش وفات یافت و در تکیة سید محمد لطیف خواجویی به خاک سپرده شد