درباره

محمدرضا خان صفدرزاده حقیقی

ایشان در سال 1349 در اصفهان چشم به جهان گشوده و از انجا که درخانواده ای مذهب دوست و هنرمند متولد شدند ,این هنر ارزشمند در سرشت ایشان نمایان بود; این هنر باشکوه را زیر نظر پدرشان یعنی استاد حاج یدالله خان صفدرزاده حقیقی و اساتید به نامی همچون استاد فرشچیان، استاد دامادزاده، استاد رشتیان، استاد رحمت الله شادمان و استاد حبیب الله خان فراگرفتند.

استاد حاج یدالله خان صفدرزاده حقیقی

پدر، چهره‌های ماندگار هنر فرش دست باف اصفهان
آثار برجستجه: قالی هفت شهر عشق، قالی دیدار با خالق یکتا (مکه المعظمه)، قالی رمز هستی (مدینه منوره)...

حاج مهدی خان صفدرزاده حقیقی

پدربزرگ
آثار برجستجه: قالی افشان امامی، قالی دقیانوس